Galeria NNS

  naturyzm.info.pl

 
 

 
 
Regulamin


Regulamin


I. Zasady ogólne


1. Galeria NNS jest częścią serwisu NNS - Portalu Polskich Naturystów.

2. Galeria umożliwia przeglądanie, dodawanie oraz prezentację zdjęć.

3. Zamieszczanie zdjęć w Galerii jest bezpłatne i dostępne dla każdego zarejestrowanego użytkownika.

4. Serwis NNS nie ponosi odpowiedzialności za:
- sposób korzystania z Galerii użytkowników, ani za wynikłe z tego skutki;
- treść opisu i wybór słów kluczowych charakteryzujących zdjęcia zamieszczone w Galerii;
- szkody wynikłe z udostępnienia hasła dostępowego do Galerii osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią).

5. Serwis NNS zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania Galerii bez uprzedzenia;
b) zmiany i korekty danych wpisanych w polach opisujących zgłaszane zdjęcia;
c) natychmiastowego skasowania każdego zdjęcia w Galerii bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień regulaminu;
d) zaprzestania świadczenia usług i skasowania całej zawartości po uprzednim powiadomieniu użytkowników na stronach serwisu

II. Zasady prezentowania zdjęć w Galerii


6. Po założeniu profilu (rejestracji) w Galerii NNS, użytkownik ma prawo do wgrywania zdjęć do Galerii. Zabronione jest podawanie w swoim profilu danych personalnych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów oraz innych danych kontaktowych.

7.Użytkownik wgrywając zdjęcia do Galerii jednocześnie oświadcza, że:
a) Jest właścicielem praw autorskich do nich.
b) Nie zostały wykonane bez wiedzy osób widocznych na zdjęciach.
c) Osoby uwidocznione na zdjęciach, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

8. Umieszczone zdjęcia podlegają weryfikacji przez redakcję serwisu NNS pod kątem zgodności z Regulaminem.
Akceptowane będą wyłącznie zdjęcia neutralne bez nagości oraz o charakterze naturystycznym, robione wyłącznie w przyrodzie, na basenach oraz w saunach, podczas spotkań naturystów. Zasada miejsca wykonania fotografii nie odnosi się do działu Art, gdzie będa akceptowane zdjęcia studyjne. W szczególności redakcja NNS będzie usuwać fotografie pornograficzne, erotyczne, robione z ukrycia i inne, które naruszają obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub normy obyczajowe. W przypadku rażacego naruszenie polskiego prawa, serwis NNS może powiadomić odpowiednie organy o tym fakcie.

9. Użytkownik może zgłosić do Galerii dowolną liczbę zdjęć.

10. Użytkownik wgrywając zdjęcie do Galerii, upoważnia serwis NNS do podjęcia w imieniu i na rzecz użytkownika następujących działań:
a) zapisywania zdjęć na serwerach serwisu,
b) obróbki cyfrowej zdjęcia celem dostosowania do wymogów serwisu (dodanie znaku wodnego),
c) opublikowania zdjęcia w sieci Internet, na stronach Galerii serwisu NNS

11. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie jpeg (rozszerzenie pliku: .jpg; .jpeg). Dopuszczalnym w wyjątkowych sytuacjach jest format gif.

12. Zdjęcia prezentowane w Galerii mogą być oceniane i komentowane przez innych zarejestrowanych użytkowników. Komentując zdjęcie, użytkownika obowiązuje przestrzeganie netykiety i zasad współżycia społecznego. Pamiętaj że komentarz to coś więcej niż uśmiechnięta buźka.

13. Serwis NNS nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dotyczących zdjęć publikowanych w Galerii i zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów lub usunięcia komentarza w przypadku użycia wulgaryzmów, naruszenia prawa lub zasad współżycia społecznego.

14. Użytkownik prezentujący swoje zdjęcie (zdjęcia) w Galerii ma prawo do ich usunięcia, korzystając z mechanizmu wbudowanego w serwis.

15. Każdy użytkownik ma prawo raportowania niewłaściwych treści, korzystając z mechanizmu wbudowanego w serwis.

16. Zabrania się spamowania poprzez Galerię, co rozumie się jako publikowanie komentarzy i zdjęć o charkterze spamu.

17. Karą za łamanie regulaminu może być usunięcie użytkownika i/lub ban.

III. Postanowienia końcowe


18. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Redakcja serwisu.

19. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Galerii należy kierować poprzez formularz kontaktowy

20. Serwis NNS zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Galerii, wszelkie w nim zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

Theme FiBlack3D fixed by NNS 2011