Galeria Zdjęć Naturystycznych

 

 

 

Regulamin


I. Zasady ogólne


1. Galeria Zdjęć Naturystycznych jest otwartą galerią, jej celem jest pokazywanie i promowanie naturyzmu.

2. Galeria umożliwia użytkownikom przeglądanie, dodawanie oraz prezentację zdjęć.

3. Zamieszczanie zdjęć w Galerii jest bezpłatne i dostępne dla każdego zarejestrowanego użytkownika.

4. Redakcja Galerii Zdjęć Naturystycznych nie ponosi odpowiedzialności za:
- sposób korzystania z Galerii użytkowników, ani za wynikłe z tego skutki;
- treść opisu i wybór słów kluczowych charakteryzujących zdjęcia zamieszczone w Galerii;
- szkody wynikłe z udostępnienia hasła dostępowego do Galerii osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią).

5. Redakcja Galerii Zdjęć Naturystycznych zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania Galerii bez uprzedzenia;
b) zmiany i korekty danych wpisanych w polach opisujących zgłaszane zdjęcia;
c) natychmiastowego skasowania każdego zdjęcia w Galerii bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień regulaminu, a w szczególności punktów 7 i 8;
d) zaprzestania świadczenia usług i skasowania całej zawartości, po uprzednim powiadomieniu użytkowników na stronach serwisu

II. Zasady prezentowania zdjęć w Galerii


6. Po założeniu profilu (rejestracji) w Galerii Zdjęć Naturystycznych, użytkownik ma prawo do wgrywania zdjęć do Galerii. Zabronione jest podawanie w swoim profilu danych personalnych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów oraz innych danych kontaktowych. Zdjęcia przed publikacją wymagają zatwierdzenia przez redakcję NNS.

6a. Galeria jest podzielona na kategorie: publiczne i prywatne. Do kategorii publicznych należą Naturyzm, do prywatnych Galerie użytkowników. W galeriach publicznych użytkownik nie ma mozliwości edytowania ani usuwania wgranych zdjęć, w galerii prywatnej zarejestrowany użytkownik ma całkowitą kontrolę nad swoimi pracami.

6b. Profil użytkownika oraz należące do niego galerie zdjęć, po upływie dwóch lat od ostatniego zalogowania ulega skasowaniu.

7.Użytkownik wgrywając zdjęcia do Galerii jednocześnie oświadcza, że:
a) - Jest właścicielem praw autorskich do nich.
b) - Nie zostały wykonane bez wiedzy osób widocznych na zdjęciach.
c) - Osoby uwidocznione na zdjęciach, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

8. Umieszczone zdjęcia podlegają weryfikacji przez redakcję Galerii Zdjęć Naturystycznych pod kątem zgodności z Regulaminem.
Akceptowane będą wyłącznie zdjęcia neutralne bez nagości oraz o charakterze naturystycznym, robione wyłącznie w przyrodzie, na basenach oraz w saunach, podczas spotkań naturystów. Zasada miejsca wykonania fotografii nie odnosi się do działu Art, gdzie będa akceptowane zdjęcia studyjne. Zdjęcia przedstawiające nagie osoby, skadrowane tak aby były widoczne genitalia, ale z obciętą resztą tułowia nie bedą akceptowane. W szczególności Redakcja Galerii Zdjęć Naturystycznych będzie usuwać fotografie pornograficzne, erotyczne, robione z ukrycia i inne, które naruszają obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub normy obyczajowe, oraz takie które w ocenie Redakcji nie służą do pozytywnego postrzegania zjawiska naturyzmu. W przypadku rażacego naruszenie polskiego prawa, Redakcja Galerii Zdjęć Naturystycznych może powiadomić odpowiednie organy o tym fakcie.

9. Użytkownik może zgłosić do Galerii dowolną liczbę zdjęć.

10. Użytkownik wgrywając zdjęcie do Galerii, upoważnia Redakcję Galerii Zdjęć Naturystycznych do podjęcia w imieniu i na rzecz użytkownika następujących działań:
a) - zapisywania zdjęć na serwerach serwisu,
b) - obróbki cyfrowej zdjęcia celem dostosowania do wymogów serwisu (dodanie znaku wodnego),
c) - opublikowania zdjęcia w sieci Internet, na stronach Galerii Zdjęć Naturystycznych

11. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie jpeg (rozszerzenie pliku: .jpg; .jpeg). Dopuszczalnym w wyjątkowych sytuacjach jest format gif.

12. Zdjęcia prezentowane w Galerii mogą być oceniane i komentowane przez innych zarejestrowanych użytkowników. Komentując zdjęcie, użytkownika obowiązuje przestrzeganie netykiety i zasad współżycia społecznego. Pamiętaj że komentarz to coś więcej niż uśmiechnięta buźka.

13. Redakcja Galerii Zdjęć Naturystycznych nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dotyczących zdjęć publikowanych w Galerii i zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów lub usunięcia komentarza w przypadku użycia wulgaryzmów, naruszenia prawa lub zasad współżycia społecznego.

14. Użytkownik prezentujący swoje zdjęcie (zdjęcia) w Galerii ma prawo do ich usunięcia, korzystając z mechanizmu wbudowanego w serwis.

15. Każdy użytkownik ma prawo raportowania niewłaściwych treści, korzystając z mechanizmu wbudowanego w serwis.

16. Zabrania się spamowania poprzez Galerię, co rozumie się jako publikowanie komentarzy i zdjęć o charkterze spamu.

17. Karą za łamanie regulaminu może być usunięcie użytkownika i/lub ban.

III. Postanowienia końcowe


18. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Redakcja serwisu.

19. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Galerii należy kierować poprzez formularz kontaktowy

20. Redakcja Galerii Zdjęć Naturystycznych zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Galerii, wszelkie w nim zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

21. Galeria Zdjęć Naturystycznych jest zewnętrzną aplikacją należacą do serwisu NNS Nasza Naturystyczna Strona - Portalu Polskich Naturystów.

 

Theme FiBlack Flat fixed by NNS 2018